Pyruvate de calciu review uri de pierdere în greutate,


pyruvate de calciu review uri de pierdere în greutate

Reactivii de laborator vor fi livrati in baza contractelor de achizitie publica ce se vor incheia in urma aplicarii procedurii si numai in baza comenzilor emise de autoritatea contractanta. Nerespectarea termenului de livrare duce la rezilierea contractului. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea contractantă.

pyruvate de calciu review uri de pierdere în greutate

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractanta. Ofertantul va depune odata cu oferta tehnica si o Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca se oblige sa livreze intreaga cantitate inscrisa intr-o comanda NU PARTIALin 48 ore de la data primirii comenzii, cu specificatia ca un produs este considerat livrat in momentul in care acesta este acceptat de Autoritatea contractanta.

pyruvate de calciu review uri de pierdere în greutate

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare. Etichetarea produselor va respecta prevederile actelor normative in vigoare si va contine in mod obligatoriu urmatoarele: — Denumirea produsului.

pyruvate de calciu review uri de pierdere în greutate